Leievilkår

Leietaker plikter å sette seg inn i leievilkårene før bestilling av Fykenborg forsamlingshus og har ved bestilling akseptert disse som bindene.

Leietakers disposisjonsrett

I hovedetasjen disponerer leietaker salen og kjøkkenet, med det utstyret som befinner seg der.  I underetasjen disponeres garderobe og toaletter.

Betaling

Ved bestilling av Fykenborg forsamlingshus, skal halve leiesummen betales inn som et depositum. Huset blir ikke reservert på leietaker før depositumet er registrert inn på konto. Leiesummen skal være innbetalt i sin helhet på konto til Fykenborg forsamlingshus før nøkkel kan utleveres.

Leiesum inkluderer leie av forsamlingshuset, samt vask av lokalene etter at leieperioden er over.

Nøkkel til Fykenborg utleveres under ingen omstendigheter uten at kvittering på betalt leiesum er framvist.

Avbestilling

Leietaker har rett til og avbestille lokalet.

Hvis leietaker avbestiller senere enn 3 mnd. før leieperioden tar til beholder utleier hele depositumet. Utleier forbeholder seg retten til å vurdere grunn for avbestilling senere enn 3 mnd. hvorvidt pengene skal tilbakebetales eller ikke.

Utleiers ansvarsforhold

 • Utleier forplikter seg til å stille med lokaler som er ryddige og rengjorte.
 • Utstyr på kjøkkenet skal være rengjort
 • Utleier har ikke ansvar for eventuelle skader som leietaker eller leietakers gjester måtte pådra seg ved benyttelse av lokalene.
 • Utleiers innbo/inventarforsikring dekker ikke leietakers personlige eiendeler/verdier. Kun det utstyret som tilhører Fykenborg forsamlingshus.
 • Utleier skal ved utlevering av nøkkel informere leietaker om hvor nødutganger og brannutstyr befinner seg.

Leietakers ansvar i leieperioden

 • Leietaker er selv ansvarlig for og pynte/ordne lokalene.
 • Hvis leietaker finner avvik ved lokalet ved overtakelse, plikter leietaker å informere utleier om dette umiddelbart, før bruk av leieareal.
 • Leietaker må selv rydde lokalene før leieperioden avsluttes. Bord og stoler skal være rengjorte og plassert slik de sto før leiearealet ble tatt i bruk. Utstyr på kjøkkenet skal være rengjort i henhold til instruks som henger på kjøkkenet. Søppel skal kastes i søppeldunker på anvist plass. Pant og glassavfall skal taes med av leietaker. Uteområdet skal sjekkes for sigarettsneiper og snusposer.
 • Leietaker forplikter seg til å melde og erstatte enhver skade som skjer i leieareal og på utstyr.
 • Det er leietakers ansvar og gjøre seg kjent med nødutganger, branninstruks og brannslukningsutstyr.
 • Leietaker er ansvarlig for at elektriske apparater, lys og vann er slått av når lokalene forlates og å sjekke at alle dører og vinduer er lukket/låst.

Utlevering/tilbakelevering av nøkkel

Nøkkel utleveres etter avtale med den som har vakt for Fykenborg forsamlingshus i tidsrommet leieforholdet skal skje. Nøkkel leveres tilbake etter avtale.

Andre forhold

 • Aldersgrense for å leie Fykenborg forsamlingshus er 30 år, men med unntak av bryllup, barnedåp, barnebursdag osv.
 • Røyking er ikke tillatt inne i lokalene. Kun på anvist plass.
 • Hvis lokalene og/eller utstyr ikke er tilfreds rengjorte etter leieperioden er over, vil leietaker bli belastet et gebyr på minimum 1000,-
 • Alle vinduer og dører skal være lukket senest klokken 23.00. All aktivitet i huset skal være avsluttet senest klokken 02.00. Av hensyn til våre naboer oppfordres leietaker til å begrense unødvendig støy under leieperioden.  Dette gjelder spesielt på uteområdet.
 • Det er totalforbud mot fyrverkeri på Fykenborg.
 • Flagging skal skje etter gjeldene flaggregler.