Om Fykenborg

Fykenborg Forsamlingshus eies av Reppe Sportsklubb og Reppe Blandakor. De eldste delene av huset ble bygget av materialer fra den gamle brannstasjonen i Hommelvik som ble revet i 1946. Folket på Reppe finansierte kjøp av materialene ved kronerulling og bygget huset på dugnad. Tomta som huset står på ble gitt i gave av Jenny og Oskar Bjørnstad. Siden den eldste delen sto ferdig i 1956, har Fykenborg vært et samlingssted ved store og små anledninger. Siden den gang er huset bygget på med en scenedel og en barnehagedel.

Idag er Fykenborg Barnehage fast leietaker. Aktiviteten har variert gjennom årtiene, men dugnad og frivillig innsats har vært en fellesnevner. Huskomiteen står sentralt i driften av huset og sørger for inntekter, blant annet gjennom utleie til private arrangementer. Konfirmasjoner, barnedåp, bryllup, runde dager og minnestunder er anledninger hvor Fykenborg egner seg godt. Faste aktiviteter i huskomiteens regi de siste årene har vært loppemarked ca. hvert annet år og barnejuletrefest hvert år i januar.

Reppe Blandakor øver i huset hver tirsdagskveld og arrangerer med ujamne mellomrom konserter, kabareter og fester som er godt besøkt.

Historien til huset er nærmere beskrevet i Ranheim Bydels Museums Historielag sin årbok for 2016.

Siden huset ble bygget har Trondheim utviklet seg og områder som tidligere var preget av jordbruk og eplehager er omdannet til fortettede boområder. I tider med raske omveltninger har folk fortsatt, og kanskje i enda sterkere grad, behov for å møtes. Fykenborg Forsamlingshus er, og vil være, en ressurs for Reppe og for resten av bydelen. Det er en viktig oppgave å ivareta og utvikle huset slik at det kan være et samlingssted til glede for grenda i nye årtier. Kanskje du er en av de som skal være med å bidra til dette?

Ønsker du å leie huset for å samle familie eller vennekrets? Ta kontakt!